24000 Subotica Marije V. Tošinice 22/a, SRB
  +38 1 24 544 270
  office@ening.rs

Delatnosti

Mi smo stručnjaci za inženjering, projektovanje i istraživanje.
Mi volimo ono što radimo!

 
Image  
01

Stručni tim

Naše usluge obuhvataju inžinjering, vršenje tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije, stručni nadzor nad izvođenjem elektroradova, tehnički pregled objekata, pružanje stručnih i savetodavnih usluge, sudsko veštačenje.

Naši zaposleni poseduju stručno znanje, iskustvo i sve potrebne licence za obavljanje poslova iz delokruga rada fime. Za kontrolu kvaliteta i elektro ispitivanja opremljeni smo svim potrebnim instrumentima i uređajima.

02

Projektovanje

Projektovanje elektroenergetskih instalacija, telekominikacionih i signalnih instalacija za javne, industrijske i stambene objekte, i elektroenergetska postrojenja.

03

Ispitivanje, merenje i analiza

Ispitivanje parametara električnih i gromobranskih instalacija, kontrola efikasnosti zaštitnih mera, analiza kvaliteta električne energije, termovizijska snimanja elektroenergetskih postrojenja i uređaja, ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacionih ulja, visokonaponsko ispitivanje zaštitnih uređaja i zaštitne opreme.

04

Izvođenje

Izvođenje radova na električnim, gromobranskim instalacijama i elektroenergetskim postrojenjima. Poslovi održavanja i popravki električnih instalacija.

Image

Projektovanje

Više od 30 godina iskustva u projektovanju

električne instalacije

javnih, industrijskih, poljoprvrednih i stambenih objekata, osvetljenja enterijera i ekstrerijera, sportskih terena, fasade objekata, javne rasvete puteva i saobraćajnica.
 

elektroenergetskih postrojenja

transformatorskih stanica, SN i NN energetskih kablovskih vodova, postrojenja za kompenzaciju jalove energije, elektromotornih pogona.

spoljne i unutrašnje prenaponske zaštite

od atmosferskih pražnjenja i sveobuhvatnog prenapona

Image Image Image

Merenje, ispitivanje i stručne usluge

Firma ENING je, kao jedna od najopremljenijih sa aspekta ispitivanja i merenja, i kao takva speli smo steći ugled i stručno priznanje na teritoriji Vojvodine

Vršimo usluge tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije, stručnog nadzora, kontrole kvaliteta elektro radova i elektro ispitivanja sa najsavremenijim instrumentima i opremom.

Naše usluge su:

Vršenje tehničke kontrole

projektno-tehničke dokumentacije
 

Vršenje poslova stručnog nadzora

nad izvođenjem radova iz oblasti elektrotehnike

Vršenje poslova sudskog veštaka

i procene vrednosti iz oblasti elektrotehnike
 

Kontrola kvaliteta:

 

Ispitivanje elekrične i gromobranske instalacije

merenje otpora uzemljenja, otpora petlje i izolacije, kontrola neprekidnosti zaštitnog voda i efikasnosti zaštite od indirektnog dodira sa izdavanjem zvaničnih stručnih izveštaja.

Analiza kvaliteta električne energije

koje obuhvata kontinualno praćenje parametara snage (potrošnje električne energije) i ostalih parametara kvaliteta isporučene električne energije.

Termovizijski pregled i snimanje

elektroenergetskih postrojenja i uređaja, radi postavljanja dijagnoze o mestima i prirodi kvara, odnosno radi sprovođenja preventivnih mera održavanja u cilju sprečavanja havarija.

Ispitivanje dielektrične čvrstoće

izolacionih transformatorskih ulja

Visokonaponsko ispitivanje

zaštitnih uređaja i zaštitne opreme – čizama, rukavica, motki, ...

Periodični pregled i revizija transformatorskih stanica

Periodični pregled i revizija transformatorskih stanica

Image Image

Izvođenje

Pored projektovanja, ispitivanja i analize elektroenergetskih instalacija, bavi mo se i izvođenjem električnih instalacija.


Izvođenje električne i gromobranske instalacije

za sve kategorije objekata, trafostanica, i energetskih kablovskih vodova.
 

Izvođenje spoljašnje i unutrašnje gromobranske instalacije

za sve kategorije objekata

Revizija, održavanje i popravka

Revizija, održavanje i popravka
 

24000 Subotica Marije V. Tošinice 22/a, SRB
  +38 1 24 544 270
  office@ening.rs